Κοινά προβλήματα του συστήματος ψύξης αυτοκινήτων

- 2021-08-18-

1. Ο κινητήρας έχει υπερθερμανθεί
Φυσαλίδες: Ο αέρας στο αντιψυκτικό υγρό παράγει πολλές φυσαλίδες υπό την ανάδευση της αντλίας νερού, γεγονός που θα εμποδίσει τη διάχυση της θερμότητας του τοιχώματος του μπουφάν νερού.
Κλίμακα: Τα ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου στο νερό θα σχηματιστούν αργά μετά από μια ορισμένη υψηλή θερμοκρασία, η οποία μειώνει σημαντικά την ικανότητα διάχυσης της θερμότητας. Ταυτόχρονα, τα κανάλια νερού και οι αγωγοί θα μπλοκαριστούν εν μέρει και το αντιψυκτικό υγρό δεν θα ρέει κανονικά.
Κίνδυνος: Τα μέρη του κινητήρα διαστέλλονται λόγω θερμότητας, καταστρέφουν την κανονική απόσταση εφαρμογής, επηρεάζουν το φούσκωμα του κυλίνδρου, μειώνουν την ισχύ και μειώνουν την επίδραση λίπανσης του λαδιού.


2. Διάβρωση και διαρροή
Η αιθυλενογλυκόλη είναι πολύ διαβρωτική για τη δεξαμενή νερού. Με την αποτυχία των υγρών συντηρητικών κατά της κίνησης. Διάβρωση στο ψυγείο, μπουφάν νερού, αντλία νερού, αγωγός και άλλα μέρη.