Σωλήνας αλουμινίου τύπου D

- 2021-08-06-

Ο σωλήνας αλουμινίου τύπου D είναι ένα από τα σημαντικά εξαρτήματα στο σύστημα κλιματισμού και ο σωλήνας αλουμινίου τύπου D μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας. Επειδή η δομή του σωλήνα αλουμινίου D-σωλήνα του εξατμιστή αυξάνει την περιοχή ανταλλαγής θερμότητας, η περιοχή ανταλλαγής θερμότητας αυξάνεται, η θερμοκρασία εξάτμισης αυξάνεται, η ψυκτική ικανότητα αυξάνεται, ο συντελεστής ψυκτικής ικανότητας αυξάνεται και η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται.