Η διαφορά μεταξύ σωλήνα αλουμινίου και άλλων μεταλλικών σωλήνων

- 2021-06-30-

aluminum tube

Σε σύγκριση με άλλους σωλήνες σκληρού μετάλλου (όπως χαλκός και ανοξείδωτος χάλυβας), ο σωλήνας αλουμινίου έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
Ελαφριά υλικά: Έχει μεγάλα πλεονεκτήματα στη ναυτιλία, στην αεροδιαστημική και σε άλλους τομείς.
Ισχυρή αντοχή: υψηλή πλαστικότητα ως συνδετικό υλικό.
Σοβαρή αντοχή στη διάβρωση: μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και υψηλότερη απόδοση κόστους.
Ομαλή επιφάνεια, χωρίς σκουριά: ισχυρή διακοσμητική απόδοση, χαμηλό κόστος συντήρησης.
Ισχυρή θερμική αγωγιμότητα: Το ίδιο το αλουμίνιο έχει ισχυρή θερμική αγωγιμότητα, η οποία μπορεί να επιτύχει την ίδια απόδοση με άλλα επεξεργασμένα υλικά.


Τα μειονεκτήματα των σωλήνων αλουμινίου είναι:
Η θέρμανση θα παραμορφωθεί: Οι συνηθισμένοι σωλήνες αλουμινίου θα παραμορφωθούν όταν θερμανθούν σε κάποιο βαθμό. Επομένως, η επεξεργασία αλουμινίου πραγματοποιείται γενικά σύμφωνα με τον σκοπό του σωλήνα αλουμινίου και ο σωλήνας αλουμινίου δεν παραμορφώνεται εύκολα.
Ελαφριά υλικά: Ορισμένα σκληρά μέταλλα έχουν περισσότερα πλεονεκτήματα σε περιοχές που απαιτούν ποιότητα και αντοχή.
Κόστος τιμής: Το κόστος της τιμής του αλουμινίου μπορεί να είναι υψηλότερο από άλλα μέταλλα. Επειδή το αλουμίνιο είναι ελαφρύτερο από άλλα μέταλλα, 1 κιλό αλουμινίου είναι πολύ βαρύτερο από 1 κιλό άλλων μετάλλων.

Συνοπτικά, κατά την επιλογή του καταλληλότερου σωλήνα για την εφαρμογή σας, οι κύριες εκτιμήσεις είναι τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος εφαρμογής, όπως εάν χρειάζεται αντοχή στη διάβρωση, εάν χρειάζεται μετά τη συντήρηση, εάν χρειάζεται μεταφορά θερμότητας αγωγιμότητας. Μόλις επιλέξετε την κατηγορία μετάλλων που ταιριάζει καλύτερα στην εφαρμογή σας, μπορείτε να επιλέξετε την απαραίτητη σειρά μετάλλων και επεξεργασία κραμάτων.