Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των υλικών κραμάτων αλουμινίου;

- 2021-06-15-

aluminum coil

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των υλικών κραμάτων αλουμινίου;
1. Ο συντελεστής ελαστικότητας είναι μικρός και δεν μπορεί να προκληθεί σπινθήρας από σύγκρουση και τριβή. Αυτή είναι η καλύτερη απόδοση στην τεχνολογία αυτοκινήτων.
2. Δεν υπάρχει μεταλλική ρύπανση, καμία τοξικότητα και κανένα πτητικό μέταλλο στο επιφανειακό στρώμα οξειδίου.
3. Σε σύγκριση με άλλα μεταλλικά υλικά, η πυκνότητα είναι μικρή και το βάρος είναι ελαφρύ.
4. έχει ισχυρή πλαστικότητα και καλή παραγωγικότητα, η οποία έχει καλά πλεονεκτήματα για την παραγωγή.
5. Υιοθετεί δύο διαδικασίες θερμικής και ψυχρής επεξεργασίας, η οποία έχει ισχυρή αντοχή στη διάβρωση.
6. Καλή απόδοση χύτευσης.
7. Η παγκόσμια περιεκτικότητα σε αλουμίνιο είναι πολύ υψηλή και τα αποθέματα είναι άφθονα.
8. Έχει καλή ολκιμότητα και μπορεί να συνδυαστεί με πολλά μεταλλικά στοιχεία για την κατασκευή ελαφρών κραμάτων με υλικά υψηλής ποιότητας.
9. Καλή απόδοση επιφανειακής επεξεργασίας.
10. Οι σταθερές χημικές ιδιότητες, μη μαγνητικές, μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν, είναι ένα καλοήθη και ανακυκλώσιμο μεταλλικό υλικό.