Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα των σωλήνων αλουμινίου

- 2021-06-11-

aluminum tubes

Σωλήνας αλουμινίουείναι ένα είδος σκληρού αλουμινίου υψηλής αντοχής, το οποίο μπορεί να ενισχυθεί με θερμική επεξεργασία. Έχει μέτρια πλαστικότητα υπό ανόπτηση, φρέσκο ​​σβήσιμο και ζεστές συνθήκες. Έχει καλή συγκολλησιμότητα σημείων συγκόλλησης. Ο σωλήνας αλουμινίου έχει την τάση να σχηματίζει διακοκκικές ρωγμές όταν χρησιμοποιούνται συγκόλληση αερίου και συγκόλληση τόξου αργού. Η κατεργασιμότητα του σωλήνα αλουμινίου μετά την απόσβεση και τη σκλήρυνση με κρύα εργασία είναι ακόμα καλή, αλλά δεν είναι καλή σε ανόπτηση. Η αντίσταση στη διάβρωση δεν είναι υψηλή και συχνά χρησιμοποιούνται μέθοδοι επεξεργασίας και βαφής ανοδίωσης ή η επιφάνεια είναι επικαλυμμένη με στρώμα αλουμινίου για τη βελτίωση της αντοχής στη διάβρωση. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως υλικό μούχλας.


Σωλήνας αλουμινίου advantages: First, welding technology advantages: the welding technology of thin-walled copper-aluminum tubes suitable for industrialized production is known as a world-class problem and is a key technology for replacing copper with aluminum for connecting pipes for air conditioners.

Το δεύτερο είναι το πλεονέκτημα διάρκειας ζωής: από την οπτική γωνία του εσωτερικού τοιχώματος του σωλήνα αλουμινίου, επειδή το ψυκτικό δεν περιέχει υγρασία, το εσωτερικό τοίχωμα του σωλήνα σύνδεσης χαλκού-αλουμινίου δεν θα διαβρωθεί.
Το τρίτο είναι το πλεονέκτημα εξοικονόμησης ενέργειας: όσο χαμηλότερη είναι η απόδοση μεταφοράς θερμότητας του σωλήνα σύνδεσης μεταξύ της εσωτερικής μονάδας και της εξωτερικής μονάδας του κλιματιστικού, τόσο πιο εξοικονόμηση ενέργειας.
Τέταρτον, εξαιρετική απόδοση κάμψης, εύκολη εγκατάσταση και μετακίνηση.