Τα πλεονεκτήματα του σωλήνα αλουμινίου

- 2022-02-25-

Πλεονεκτήματα τουσωλήνας αλουμινίου:

1. Πλεονεκτήματα της τεχνολογίας συγκόλλησης(σωλήνας αλουμινίου): η τεχνολογία συγκόλλησης χάλκινου σωλήνα αλουμινίου με λεπτά τοιχώματα κατάλληλο για βιομηχανική παραγωγή είναι γνωστή ως πρόβλημα παγκόσμιας κλάσης και είναι η βασική τεχνολογία αντικατάστασης χαλκού με αλουμίνιο για τη σύνδεση σωλήνα κλιματιστικού.


2. Πλεονέκτημα διάρκειας ζωής(σωλήνας αλουμινίου): από την οπτική γωνία του εσωτερικού τοιχώματος του σωλήνα αλουμινίου, καθώς το ψυκτικό δεν περιέχει νερό, το εσωτερικό τοίχωμα του σωλήνα σύνδεσης από χαλκό αλουμίνιο δεν θα διαβρωθεί.

3. Πλεονεκτήματα εξοικονόμησης ενέργειας του σωλήνα αλουμινίου: όσο χαμηλότερη είναι η απόδοση μεταφοράς θερμότητας του αγωγού σύνδεσης μεταξύ της εσωτερικής μονάδας και της εξωτερικής μονάδας του κλιματιστικού, τόσο περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας ή όσο καλύτερο είναι το αποτέλεσμα θερμομόνωσης, τόσο περισσότερο εξοικονόμηση ενέργειας.

4.Ο σωλήνας αλουμινίουέχει εξαιρετική απόδοση κάμψης, εύκολη εγκατάσταση και μετακίνηση